KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um mich als EU-Bürger in Deutschland anzumelden ?

Als EU-Bürger steht es ihnen frei, jederzeit nach Deutschland zu reisen und sich dort anzumelden (sogenannte Freizügigkeit innerhalb der EU). Auch für Einreise und Beschäftigung in Deutschland benötigen sie weder ein Visum noch einen Aufenthaltstitel für Ihren Aufenthalt. Für Ihre Einreise nach Deutschland benötigen Sie lediglich einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.

Jakie warunki muszę spełniać, żeby móc zameldować się w Niemczech, jako obywatel Unii Europejskiej?

Jako obywatele Unii Europejskiej mogą Państwo w każdej chwili pojechać do Niemiec i się tam zameldować (tzw. swobodny wybór miejsca zamieszkania [lub pobytu] w granicach UE). Również, aby wjechać i zatrudnić się w Niemczech nie potrzebują Państwo ani wizy ani karty pobytu. Aby wjechać do Niemiec potrzebują Państwo jedynie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

- In welchem Amt kann ich mich anmelden ?

Zuständig für Ihre Anmeldung ist das Einwohnermeldeamt der jeweiligen Stadt in der sie wohnen. Die Einwohnermeldeämter üben Ihre Tätigkeit in größeren Städten häufig durch dezentral in den Stadtteilen gelegenen Bürgerbüros aus, so dass Sie sich dort direkt anmelden können.

- W jakim urzędzie mogę się zameldować?

Właściwym dla Państwa zameldowania jest Urząd Meldunkowy w danym mieście, w którym Państwo mieszkają. Urzędy Meldunkowe w większych miastach wykonują swoją działalność często poprzez zlokalizowane w poszczególnych dzielnicach Wydziały Spraw Obywatelskich, tak więc mogą się Państwo zameldować bezpośrednio w takim wydziale.

- Innerhalb welchen Zeitraumes nach der Ankunft in Deutschland muss ich mich anmelden ?

Nach ihrer Einreise in Deutschland müssen Sie ihren Wohnort grundsätzlich innerhalb von 3 Monaten anmelden. In vielen Gemeinden gelten aber kürzere Fristen. Beabsichtigen Sie über einen längeren Zeitraum nach Deutschland zu ziehen (mehr als 6 Monate) und mieten Sie beispielsweise eine Wohnung, ist eine Anmeldung meist bereits innerhalb von 14 Tagen nach dem Einzug nötig.

- W jakim czasie po przybyciu do Niemiec muszę się zameldować?

Po Państwa przyjeździe do Niemiec, muszą Państwo zasadniczo zgłosić swoje miejsce zamieszkania w ciągu 3 miesięcy. W wielu gminach obowiązują jednak krótsze terminy. Jeżeli zamierzają Państwo przeprowadzić się do Niemiec na dłuższy czas (powyżej 6 miesięcy) i wynajmują Państwo na przykład mieszkanie, zameldowanie jest konieczne najczęściej już w ciągu 14 dni po wprowadzeniu się.

- Welche Dokumente brauche ich für eine Anmeldung bei den Einwohnermeldeämtern ?

Die Anmeldung kann je nach Gemeinde oder Stadt auch verschiedene Dokumente erfordern. Immer benötigt werden Personalausweis oder Reisepass. Außerdem muss ein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular mitgenommen werden, welches im jeweiligen Bürgerbüro oder online erhältlich ist. In manchen Städten ist es außerdem notwendig, eine Personenstandsurkunde (Heiratsurkunde, Geburtsurkunde) und gegebenenfalls den Mietvertrag mitzubringen. Bringen sie zur Sicherheit für alle anzumeldenden Personen alle oben genannten und verfügbaren Dokumente mit. Alternativ können sie sich auch vorher im Bürgerbüro ihrer Stadt telefonisch oder online informieren.

- Jakich dokumentów potrzebuję do zameldowania w Urzędzie Meldunkowym?

Zameldowanie w zależności od gminy czy miasta może wymagać przedłożenia różnych dokumentów. Zawsze potrzebny jest dowód osobisty lub paszport. Poza tym należy zabrać ze sobą wypełniony i podpisany formularz meldunkowy, który mogą Państwo otrzymać w danym Wydziale Spraw Obywatelskich lub pobrać online. W niektórych miastach konieczne jest poza tym przedłożenie aktu stanu cywilnego (akt małżeństwa, akt urodzenia) i ewentualnie umowy najmu. Na wszelki wypadek proszę przynieść ze sobą wszystkie ww. i dostępne dokumenty dla wszystkich osób, które mają być zameldowane. Alternatywnie mogą Państwo wcześniej uzyskać informacje telefonicznie lub online w Wydziale Spraw Obywatelskich w Państwa mieście.

- Müssen die Dokumente, die zur Anmeldung benötige, ins Deutsche übersetzt werden ?

Ja, sollten ausländische Dokumente wie beispielsweise die Geburtsurkunde benötigt werden, so müssen diese durch einen in Deutschland öffentlich bestellten oder in Deutschland beeidigten Dolmetscher übersetzt werden. Bei der Anmeldung müssen die Urkunden aber nicht nur in der beglaubigten Übersetzung, sondern auch im Original vorgelegt werden.

- Czy dokumenty, których potrzebuje do zameldowania, muszą być przetłumaczone na język niemiecki?

Tak, jeżeli potrzebne będą zagraniczne dokumenty, jak na przykład akt urodzenia, muszą one zostać przetłumaczone przez urzędowo powołanego w Niemczech lub zaprzysiężonego w Niemczech tłumacza przysięgłego. Podczas zameldowania dokumenty te muszą zostać przedłożone nie tylko, jako tłumaczenie poświadczone, ale również w oryginale.

- Wofür brauche ich eine Anmeldung?

Die Anmeldung des Wohnsitzes ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben und daher Pflicht.

- Do czego potrzebne jest mi zameldowanie?

Zameldowanie w miejscu zamieszkania jest w Niemczech wymagane ustawowo i dlatego jest obowiązkowe.

- Wie läuft eine Anmeldung in Deutschland ab ?

Am besten vereinbaren Sie mit der in der jeweiligen Gemeinde zuständigen Stelle (beispielsweise dem Bürgerbüro) einen Termin, um bei der Anmeldung lange Wartezeiten zu vermeiden. Das geht heute bereits meist online. Beim Einwohnermeldeamt wird dann ihr Wohnsitz registriert und, sofern Sie Deutscher sind, im Personalausweis Ihre neue Adresse eingetragen. Danach können sie sich noch eine Meldebestätigung ausstellen lassen, mit der Sie Ihre Anmeldung nachweisen können. EU-Bürgern, die keine Deutschen sind, empfehlen wir, diese Meldebescheinigung und ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) immer bei sich haben. Eine Freizügigkeitsbescheinigung ist hingegen nicht mehr erforderlich.

- Jak przebiega zameldowanie w Niemczech?

Najlepiej proszę ustalić z właściwą placówką w danej gminie (na przykład w Wydziale Spraw Obywatelskich) termin, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania podczas dokonywania formalności związanych z zameldowaniem. Dzisiaj jest to już najczęściej możliwe online. W Urzędzie Meldunkowym zostanie zarejestrowane Państwa miejsce zamieszkania, jeżeli są Państwo obywatelami Niemiec, w Państwa dowodzie osobistym zostanie wpisany Państwa nowy adres. Następnie mogą Państwo jeszcze poprosić o wystawienie potwierdzenia zameldowania, które będzie poświadczać Państwa meldunek. Obywatelom UE niebędącym obywatelami Niemiec zaleca się, aby zawsze mieli przy sobie takie zaświadczenie i ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Nie jest już natomiast wymagane zaświadczenie o prawie pobytu.