KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um eine Rente in Deutschland zu bekommen ?

Ein Anspruch auf die gesetzliche Rente besteht grundsätzlich, wenn der Versicherte die Altersgrenze erreicht hat und die allgemeine Wartezeit (Mindesversicherungsdauer) von 5 Jahren erfüllt wurde. Die Altersgrenze liegt aktuell bei 67 Jahren, für Personen die vor 1964 geboren sind liegt sie bis zu 2 Jahre darunter.

-Jakie warunki muszę spełniać, aby otrzymać emeryturę w Niemczech?

Prawo do ustawowej emerytury istnieje zasadniczo wtedy, gdy ubezpieczony osiągnie odpowiedni wiek i spełnił ogólny okres oczekiwania (minimalny okres ubezpieczenia) w wymiarze 5 lat. Granica wiekowa wynosi obecnie 67 lat, dla osób urodzonych przed 1964r. wynosi ona do 2 lat poniżej tej granicy.

- Welche Schritte muss ich vornehmen, um diese Leistungen zu erhalten ?

Die Rente wird nur gezahlt, wenn ein Antrag auf Rente gestellt wird. Diesen reichen sie bestenfalls 3 Monate vor Rentenbeginn ein, spätestens jedoch 3 Monate nach Rentenbeginn (sie erhalten maximal 3 Monate rückwirkend Rente). Zur Stellung des Rentenantrags ist in der Regel nötig, umfangreiche und sehr komplexe Formulare der Deutschen Rentenversicherung auszufüllen und an diese zu übersenden.

-Jakie kroki muszę przedsięwziąć, aby otrzymać te świadczenia?

Emerytura jest wypłacana tylko wtedy, gdy złożony zostanie stosowny wniosek. Wniosek taki należy złożyć najlepiej na 3 miesiące przed rozpoczęciem emerytury, jednak najpóźniej 3 miesiące po rozpoczęciu emerytury (mogą Państwo otrzymać emeryturę za maksymalnie 3 miesiące wstecz). Aby złożyć wniosek o wypłatę emerytury, konieczne jest z reguły wypełnienie obszernych i bardzo kompleksowych formularzy Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych i odesłanie ich z powrotem.

- Bis zu welchem Zeitpunkt kann ich den Rentenbescheid anfechten ?

Sie können innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe des Rentenbescheids Widerspruch gegen diesen einlegen. Wird ihnen der Bescheid im Ausland, beispielsweise in Polen, bekannt gegeben, sind es sogar 3 Monate.

-Do kiedy mogę zaskarżyć decyzję o przyznaniu emerytury?

Decyzję o przyznaniu emerytury mogą Państwo zaskarżyć w ciągu miesiąca od jej wydania. Jeżeli decyzja została Państwu wydana za granicą, na przykład w Polsce, okres ten wynosi nawet 3 miesiące.