KIO logo KBO logo Eull&Parner logo
Infolinia

Polsko – Niemiecka Informacja Prawna to wynik współpracy trzech firm : Krajowej Informacji Odszkodowawczej i Krajowego Biura Odszkodowań z siedzibą w Polsce oraz Kancelarii Eull & Partner z siedzibą w Niemczech. Jesteśmy przygotowani do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej dla Polaków, którzy potrzebują znajomości prawa niemieckiego. Zapraszamy do korzystania z infolinii prowadzonej w Polsce, pod numerem 801 000 913. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora osoby telefonującej. Informacje udzielane są nieodpłatnie. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość prowadzenia spraw zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie- Was ist Wohngeld ?

Wohngeld nennt man in Deutschland die Leistung des Staates für Bürger, die aufgrund ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten von selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) erhalten.

-Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatkiem mieszkaniowym jest w Niemczech świadczenie państwowe na rzecz obywateli, którzy ze względu na swoje niskie dochody otrzymują dodatek do czynszu (dodatek czynszowy) lub do kosztów wykorzystywanych prze siebie mieszkań (dodatek do kosztów).

- Habe ich als polnischer Staatsbürger, wenn ich in Deutschland wohne, gegebenenfalls ein Recht auf Wohngeld ?

Ja, EU-Bürger haben dasselbe Recht auf Wohngeld wie Deutsche Staatsbürger.

-Czy, jako polski obywatel mieszkający w Niemczech, mam również prawo do dodatku mieszkaniowego?

Tak, obywatele UE mają takie samo prawo do dodatku mieszkaniowego, jak obywatele Niemiec.

- Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um Wohngeld zu bekommen ?

Als Mieter haben sie die Möglichkeit, einen Mietzuschuss zu erhalten, als Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses können Sie einen Lastenzuschuss erhalten. Ob ihnen ein Zuschuss bewilligt wird, hängt von der Anzahl der Haushaltsmitglieder, der Höhe des Gesamteinkommens und der Höhe der Miete oder Lasten ab. Außerdem gibt es noch zahlreiche weitere Voraussetzungen. So sind zum Beispiel Empfänger bestimmter staatlicher Leistungen vom Wohngeld ausgeschlossen.

-Jakie warunki spełniać, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Jako najemca mają Państwo możliwość otrzymywania dodatku do czynszu, jako właściciel mieszkania lub domu dodatku do kosztów. Czy dodatek zostanie Państwu przyznany zależy od liczby członków gospodarstwa domowego, wysokości łącznych dochodów i wysokości czynszu lub kosztów. Poza tym istnieje jeszcze wiele innych warunków. Tak na przykład osoby pobierające określone świadczenia państwowe są wykluczone z dodatku mieszkaniowego.